MAGANDANG BALITA

Isang pagsasanay sa paghahanda at editing sa korespondensiya opisyal ang ginanap noong Marso 24, 2015 sa BSA Twin Towers, St. Francis Square, Lungsod Mandaluyong.

Ang mga korespondensiya opisyal ay tulad ng mga memorandum, liham-paglilipat at liham-kahilingan na ginagawa araw-araw ng isang opisina gaya ng pampublikong tanggapan.

Ang naturang pagsasanay ay bahagi ng programang inihanda ng National Conciliation and Mediation Board-Central Office at Research Information Division (RID) na naglalayong patuloy na palawakin ang kasanayan ng mga itinalagang Labor Information Officers, kasama ng kani-kanilang mga direktor, sa lahat ng rehiyon mayroon ang NCMB.

Ito ay pinamunuan ng mga kawani ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) alinsunod sa Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335, s. 1988 na nilagdaan ng dating pangulong Corazon Aquino.

Si Prop. Jomar Caňega, Linguistic Specialist ng KWF, ang nanguna sa pagtalakay sa pagsulat ng liham at mga gabay; mga katangian at layunin; mga bahagi, anyo at uri ng mga korespondensiya opisyal.

“Hindi totoong nangangailangan ng espesyal na bokabularyo ang pagsulat ng liham,” ayon kay Prop. Caňega. “Nanantiling pinakamahusay na tuntunin ang pagiging payak o simple at tuwiran o direkta sa punto sa paggawa nito,” dugtong pa niya.

Si National Artist Virgilio S. Almario, Tagapangulong KWF, ang nagbigay pahapyaw na pagtalakay sa kasaysayan ng ortograpiyang pambansa; wastong gamit ng bantas; gramatikang Filipino; at pagsasanay sa pag-eedit.

Sa kabilang dako naman, si Prop. Rogelio Mangahas, Tagapanayam ng KWF, ang nagbigay-saysay sa pagpapasatupad ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335.

“Ito ang kautusan na nag-aatas sa lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan, ahensiya at instrumentalidad ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na mga transaksiyon, komunikasyon at koresponsiya,” ayon kay Prop. Mangahas.

Dagdag pa niya, “ang batayan nito ay ang 1987 Konstitusyon ng Pilipinas, Artikulo XIV, Seksiyon 6 na nagtatakda sa Filipino na wikang pambansa ng Pilipinas.”

Bilang pagkilala sa suporta at tapat na adhikain ng NCMB na mapalaganap at maisakatuparan ang ito, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay nagbigay ng Sertipiko ng Pagdalo sa lahat ng kasali sa nasabing pagsasanay.#dmg1